2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başlamıştır.

Tokat Vakfımızın Ankara’da okuyan yükseköğretim öğrencilerine yönelik burs başvuruları başlamıştır.

1. BURS BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru formu ve istenen belgeler Tokat Vakfı’nın tokatvakfiankara@gmail.com ile tokatvakfi@tokatvakfi.org.tr e-posta adreslerine (sorun yaşanmaması için her ikisine de gönderilmesi) 12 Ekim 2020 tarihi akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Sonraki tarihlerde ulaştırılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Burs Komisyonunun belirlediği adaylara, Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile burs verilmesi kesinleşecektir.

TOKAT VAKFI BURS BAŞVURU FORMU yeni
Burs başvuruları 01.10.2020 – 12.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sonraki tarihlerde ulaştırılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ
Burslar öğrencilerin formda belirtilen banka hesaplarına her ayın 15-20 si arasında 9 ay süresince (Ekim-Haziran 2020 ) yatırılacaktır. Bu yıl için belirlenen burslar bir sonraki yıl için geçerli olmayacaktır. Bir sonraki yılın başvuruları Eylül-Ekim ayı içerisinde yeniden alınacaktır.

4. BURSUN KESİLME HALLERİ
a-) Başvuru formunda yanlış beyanda bulunanlar,
b-) Disiplin cezası alanlar,
c-) Herhangi bir suça karıştığı tespit edilenler

5. GEREKLİ BELGELER
1- Burs Başvuru Formu
2- Öğrenci belgesi
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Banka hesabı ve İban numarası
5-Aileye ait ikametgah belgesi

6-Ailenin gelir durumunu gösteri belge

TOKAT VAKFI BURS BAŞVURU FORMU