ANKARA’DA OKUYAN TOKAT’LI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BURS BAŞVURULARIMIZ BAŞLAMIŞTIR..

Değerli hemşehrilerimiz. ..
Tokat Vakfı olarak kaynaklarımızın sınırlı olması sebebiyle Ankara’da okuyan üniversite öğrencilerimize burs veremedik.. Yönetim Kurulumuzun gayretleri ve siz muhterem hemşehrilerimizin destek ve katkılarıyla inşallah bu öğretim yılından itibaren Ankara’daki Tokat’lı üniversite öğrencilerimize burs sağlayabileceğiz.. Kızılay merkezde bulunan mekanımız başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere Tokat’lı tüm sivil toplum kuruluşları ve siz hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. Burs konusunda Vakfımız iki el arasında köprü konumundadır. Bu anlamda sosyal medya hesaplarımızdaki ve mesaj yoluyla gönderilen duyurularımıza duyarlılık göstererek bizlere ulaşan tüm hemşehrilerimiz, dostlarımız ve derneklerimize minnettarız. Burs başvurusunda bulunan öğrencilerimiz için yine Ankara da okuyan ve burada görev yapan mezun öğrencilerimizden oluşan komisyon tarafından hiç bir kayırma ve ayrımcılık yapmadan en doğru, en adil, en vicdani şekilde değerlendirme yapılacaktır. Burs hakkı kazanan öğrencilerimiz yönetim kurulumuzca onaylanacak ve katkı sağlayanlarla paylaşılacaktır.

1. BURS BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru formu ve istenen belgeler Tokat Vakfı’nın tokatvakfiankara@gmail.com ile tokatvakfi@tokatvakfi.org.tr e-posta adreslerine (sorun yaşanmaması için her ikisine de gönderilmesi) 9 Ekim 2019 tarihi akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Sonraki tarihlerde ulaştırılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuran adaylar için Ekim ayının ikinci haftası yüz yüze görüşme yapılacaktır. Tokat Vakfı Burs Komisyonu tarafından görüşmeye çağrılması uygun görülen adaylar yer ve zaman konusunda bilgilendirileceklerdir.

Burs Komisyonunun belirlediği adaylara, Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile burs verilmesi kesinleşecektir.

TOKAT VAKFI BURS BAŞVURU FORMU yeni
Burs başvuruları 25.09.2019 – 09.10.2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Sonraki tarihlerde ulaştırılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ
Burslar öğrencilerin formda belirtilen banka hesaplarına her ayın 15-20 si arasında 9 ay süresince (Ekim-Haziran 2019 ) yatırılacaktır. Bu yıl için belirlenen burslar bir sonraki yıl için geçerli olmayacaktır. Bir sonraki yılın başvuruları Eylül ayı içerisinde yeniden alınacaktır.

4. BURSUN KESİLME HALLERİ
a-) Başvuru formunda yanlış beyanda bulunanlar,
b-) Disiplin cezası alanlar,
c-) Herhangi bir suça karıştığı tespit edilenler

5. GEREKLİ BELGELER
1- Burs Başvuru Formu
2- Öğrenci belgesi
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Banka hesabı ve İban numarası
5-Aileye ait ikametgah belgesi

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
TOKAT VAKFI BURS BAŞVURU FORMU yeni